• Promocja
Stosunki majątkowe między małżonkami pozostającymi w separacji, rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dor...

Ebook Stosunki majątkowe między małżonkami pozostającymi w separacji, rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dor... Helena Ciepła,

Helena Ciepła
119,12 zł 135,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 119,12 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka omawia zagadnienia dotyczące ustrojów ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, pozostawania małżonków w orzeczonej lub umownej separacji, rozdzielności majątkowej oraz rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Zagadnienia te odgrywają kluczową rolę w małżeńskim prawie majątkowym. Odnosi się również do kwestii stosunków majątkowych osób pozostających faktycznie we wspólnym pożyciu, a niebędących małżonkami w rozumieniu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W opracowaniu autorka przedstawia szczegółowo problematykę kształtowania się stosunków majątkowych małżeńskich w oparciu o praktykę orzeczniczą. Udziela wskazówek na występujące w praktyce problemy, zarówno te rozstrzygnięte, a przede wszystkim jeszcze niewyjaśnione w orzecznictwie.

W każdym rozdziale czytelnik znajdzie podsumowanie w przystępnej formie pytań i odpowiedzi na skomplikowane często problemy z omawianego zakresu.


Książka zainteresuje prawników praktyków specjalizujących się w tematyce prawa rodzinnego: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy.

Spis treści ebooka Stosunki majątkowe między małżonkami pozostającymi w separacji, rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dor...

Wykaz skrótów  ,, str.  ,9
Wprowadzenie  ,, str.  ,11
Rozdział 1
Ustrój wspólności ustawowej  ,, str.  ,13
1.1. Uwagi ogólne  ,, str.  ,13
1.2. Powstanie wspólności ustawowej  ,, str.  ,15
1.3. Ustanie wspólności z mocy prawa  ,, str.  ,15
1.4. Ustanie wspólności ustawowej z woli małżonków  ,, str.  ,16
1.5. Umowne ustroje majątkowe  ,, str.  ,16
1.6. Skutki prawne ustania wspólności ustawowej  ,, str.  ,18
1.7. Umowne przywrócenie wspólności ustawowej  ,, str.  ,21
Rozdział 2
Instytucja separacji  ,, str.  ,22
2.1. Uwagi ogólne  ,, str.  ,22
2.2. Przesłanki materialnoprawne separacji (pozytywne i negatywne)  ,, str.  ,23
2.3. Orzekanie separacji w trybie procesowym bądź w trybie nieprocesowym  ,, str.  ,24
2.4. Dopuszczalność podziału majątku w trakcie procesu o separację  ,, str.  ,27
2.5. Skutki prawne separacji (orzeczonej bądź umownej)  ,, str.  ,29
2.6. Zniesienie separacji zawsze w postępowaniu nieprocesowym  ,, str.  ,30
2.7. Pytania i odpowiedzi  ,, str.  ,31
2.8. Wybrane tezy z orzecznictwa  ,, str.  ,49
Rozdział 3
Rozdzielność majątkowa  ,, str.  ,52
3.1. Pojęcie umownej i przymusowej rozdzielności majątkowej  ,, str.  ,52
3.2. Umowne ustanowienie rozdzielności majątkowej  ,, str.  ,53
3.3. Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej na żądanie jednego z małżonków to przymusowy ustrój majątkowy  ,, str.  ,55
3.4. Pojęcie ważnych powodów i wyjątkowego przypadku jako warunku ustanowienia rozdzielności z datą wcześniejszą niż wytoczenie powództwa  ,, str.  ,58
3.5. Przywrócenie wspólności umownej  ,, str.  ,59
3.6. Skutki prawne umownej i orzeczonej rozdzielności majątkowej  ,, str.  ,60
Rozdział 4
Ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej na żądanie wierzyciela jednego z małżonków  ,, str.  ,64
4.1. Legitymacja procesowa wierzyciela jednego z małżonków do wystąpienia z żądaniem ustanowienia rozdzielności majątkowej  ,, str.  ,64
4.2. Przesłanki żądania wierzyciela  ,, str.  ,65
4.3. Postępowanie klauzulowe  ,, str.  ,68
4.4. Podział majątku wspólnego małżonków w celu zaspokojenia wierzytelności  ,, str.  ,73
4.5. Pytania i odpowiedzi  ,, str.  ,76
4.6. Wybrane tezy z orzecznictwa  ,, str.  ,91
Rozdział 5
Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków  ,, str.  ,95
5.1. Istota rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków  ,, str.  ,95
5.2. Pojęcie dorobku i zasady jego obliczania  ,, str.  ,96
5.3. Zasady i dochodzenie wyrównania dorobków  ,, str.  ,98
5.4. Pytania i odpowiedzi  ,, str.  ,101
Wykaz literatury  ,, str.  ,109
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. &ndash, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 ze zm.) (wyciąg)  ,, str.  ,111
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. &ndash, Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) (wyciąg)  ,, str.  ,125
Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. &ndash, Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799) (wyciąg)  ,, str.  ,132

Szczegóły ebooka Stosunki majątkowe między małżonkami pozostającymi w separacji, rozdzielności majątkowej lub rozdzielności z wyrównaniem dor...

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8328-913-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-8328-804-8
Autorzy:
Helena Ciepła
EAN:
9788383289137
Liczba Stron:
132
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub