Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z

Ebook Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z

69,92 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

IV uaktualnione wydanie praktycznego przewodnika dla lekarzy rodzinnych i pediatrów dotyczącego szczepień ochronnych.

W książce Autorzy omówili:
• ogólne zasady i bezpieczeństwo wykonywania szczepień z uwzględnieniem aspektów prawnych,
• szczepienia ochronne obowiązkowe oraz zalecane dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych,
• szczepienia przeciwko Covid-19,
• rolę, jaką odgrywają lekarze i pielęgniarki pracujący w podstawowej opiece zdrowotnej w realizacji programu szczepień ochronnych.

Zamieszczono także:
• odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez lekarzy, pielęgniarki i pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych podczas spotkań szkoleniowych,
• aktualny kalendarz szczepień i wzory formularzy dotyczących szczepień.

Spis treści ebooka Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z

Wprowadzenie 11
Wykaz najważniejszych skrótów 13
1. Ogólne zasady wykonywania szczepień ochronnych – Ewa Bernatowska 15
Odstępy między szczepieniami 16
Wydłużone odstępy między szczepieniami 16
Zbyt krótkie odstępy czasu 16
Zalecane odstępy między szczepieniami 17
Jednoczesne stosowanie kilku szczepionek 18
Szczepionki skojarzone 18
Proponowane odstępy czasowe między podaniem preparat—w zawierających przeciwciała a szczepieniami przeciwko odrze i ospie wietrznej (ACIP-MMWR 2006, 55, RR-15 oraz AAP 2018) 19
Szczepienia po przebytych zakażeniach 21
Realizacja szczepień ochronnych u dzieci w okresie stosowania immunoterapii 22
Szczepionki różnych producentów 22
Dobór igły do wkłuć podskórnych i domięśniowych 23
Ruchy antyszczepionkowe 25
2. Obowiązkowe szczepienia ochronne – Ewa Bernatowska, Bożena Mikołuć 27
Program Szczepień Ochronnych – szczepienia obowiązkowe na 2019 rok 27
Szczepienie przeciwko gruźlicy 27
Gruźlica w Polsce 27
Ochronne działanie szczepień 27
Bezpieczeństwo szczepień 29
Szczepienia obowiązkowe przeciwko gruźlicy 29
Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 29
Zakażenie wirusem typu B w Polsce 29
Ochronne działanie szczepień 29
Bezpieczeństwo szczepień 30
Szczepionki 30
Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi 30
Zachorowania na błonicę, tężec i krztusiec w Polsce 30
Ochronne działanie szczepień 31
Bezpieczeństwo szczepień 31
Szczepionki 31
Szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu b 32
Zapadalność na inwazyjną chorobę wywołaną bakterią Haemophilus influenzae typu b 32
Ochronne działanie szczepień 32
Bezpieczeństwo szczepień 32
Szczepionki 32
Szczepienia przeciwko poliomyelitis 33
Zapadalność na nagminne porażenie dziecięce (choroba Heinego––Medina) 33
Ochronne działanie szczepień 33
Bezpieczeństwo szczepień 33
Szczepionki 33
Szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce 33
Zachorowania na odrę, świnkę i różyczkę w Polsce 33
Ochronne działanie szczepień 34
Bezpieczeństwo szczepień 34
Szczepionki 34
Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenia 35
Szczepienia przeciwko pneumokokom w grupach ryzyka 37
Szczepienia przeciwko ospie wietrznej w grupach ryzyka 39
Szczepienia obowiązkowe przeciwko WZW typu B 40
3. Zalecane szczepienia ochronne dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych – Anna Nitka, Paweł Grzesiowski 41
Wybrane szczepienia zalecane w aktualnym Programie Szczepień Ochronnych w Polsce 43
Szczepienie zalecane przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B) 43
Szczepienia zalecane przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi 45
Szczepienia zalecane przeciw poliomyelitis 48
Szczepienia zalecane przeciwko Haemophilus influenzae typu b 50
Szczepienie przeciwko pneumokokom 51
Szczepienia przeciwko meningokokom 53
Szczepienia przeciwko ospie wietrznej 56
Szczepienie przeciwko rotawirusom 58
Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW typu A) 59
Szczepienia przeciwko grypie 61
Szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu 66
Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 67
Szczepienia zalecane dla kobiet przed planowaną ciążą, w czasie ciąży i po porodzie 69
Szczepienia przed planowaną ciążą 69
Szczepienia w czasie ciąży 70
Szczepienia po porodzie 70
4. Szczepienia zalecane przeciwko Covid-19 – Ewa Bernatowska 73
Grupy objęte szczepieniami przeciwko Covid-19 – kolejność szczepień 73
Rodzaje szczepionek 73
Skuteczność szczepionek 74
Niepożądane odczyny poszczepienne 74
Kto nie może być szczepiony przeciwko Covid-19 szczepionką Comirnaty 75
Informacje ogólne 75
5. Niepożądane odczyny poszczepienne. Bezpieczeństwo szczepień – Ewa Bernatowska 77
Niepożądane odczyny po szczepieniu BCG u dzieci zdrowych oraz u dzieci z obniżoną odpornością 77
Niepożądane odczyny po szczepieniu DTP 78
Reakcje alergiczne związane z antygenami białka kurzego 81
Bezpieczeństwo szczepień przeciwko grypie 82
Szczepionki przeciw grypie a powikłania neurologiczne 82
Szczepienia przeciwko grypie u kobiet w ciąży 82
Bezpieczeństwo szczepień przeciwko grypie pandemicznej A/H1N1 82
Szczepienie przeciwko ospie wietrznej 83
Szczepienie przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 83
Bezpieczeństwo szczepionek rotawirusowych 83
Bezpieczeństwo szczepionki przeciwko żółtej gorączce 84
Aspekty bezpieczeństwa szczepień w programie eradykacji poliomyelitis na świecie 84
Szczepienia u dzieci z zaburzoną odpornością 84
Szczepionki żywe 84
Szczepionki inaktywowane 85
Wpływ leczenia steroidami na odpowiedź poszczepienną 86
Miejscowe leczenie steroidami 86
Wysokie dawki steroidów niebędące przeciwwskazaniem do szczepień przeciwko ospie wietrznej i innymi żywymi szczepionkami 86
Wysokie dawki steroidów i inne rodzaje leczenia immunosupresyjnego będące okresowym przeciwwskazaniem do szczepień przeciwko ospie wietrznej i innymi żywymi szczepionkami .87
Tiomersal w szczepionkach dziecięcych 87
Szczepienia a autyzm 88
Choroby autoimmunizacyjne 89
Gdzie szukać bieżących informacji o bezpieczeństwie szczepień 90
6. Jak rozmawiać z rodzicami o szczepieniach. Rola lekarza i pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej – Anna Bernatowska 95
7. Aktualny stan prawny szczepień ochronnych w Polsce – Paweł Grzesiowski, Anna Nitka 103
Organizacja szczepień ochronnych w świetle obowiązujących przepisów 103
Zasady monitorowania bezpieczeństwa szczepień ochronnych 106
Aktualny Program Szczepień Ochronnych 107
8. Pytania do eksperta 109
Szczepienia przeciwko gruźlicy 109
Szczepienia przeciwko pneumokokom 112
Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 113
Szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce 115
Szczepienia przeciwko rotawirusom 117
Szczepienia przeciwko tężcowi i błonicy 118
Szczepienia przeciwko ospie wietrznej 119
Inne szczepienia 120
Zasady wykonywania szczepień ochronnych 121
Szczepienia u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową 122
Załączniki 125
Formularz oceny ryzyka szczepienia ochronnego 125
Oświadczenie świadomej odmowy szczepienia ochronnego 126
Skierowanie na specjalistyczne badanie lekarskie 127
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG (przeciw gruźlicy) 128
Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG 132
Program Szczepień Ochronnych na rok 2021 136
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych 173
Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym 177
Karta uodpornienia 178
Książeczka szczepień 180
Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia 182
Sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych wg ilości wykorzystanych szczepionek 183
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności 184

Szczegóły ebooka Szczepienia ochronne. Obowiązkowe i zalecane od A do Z

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
epub,mobi
ISBN:
978-83-200-6325-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6305-9
Wydanie:
4
Redakcja:
Ewa Bernatowska,Paweł Grzesiowski
Liczba Stron:
186
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub