• Promocja
Współczesna gospodarka światowa

Ebook Współczesna gospodarka światowa Anna Zielińska-Głębocka

Anna Zielińska-Głębocka
52,06 zł 59,00 zł
Najniższa cena z 30 dni: 52,06 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Kompendium wiedzy o najważniejszych przemianach zachodzących w gospodarce Światowej w ostatnich dekadach. W książce omówiono zasady funkcjonowania globalnych rynków finansowych oraz wyzwania stojące przed gospodarką światową. Z publikacji można dowiedzieć się. m.in.: * jak funkcjonują globalne rynki finansowe, * jaka jest struktura współczesnej gospodarki światowej i sytuacja najważniejszych rynków wschodzących, * jakie zmiany zachodzą na międzynarodowych rynkach dóbr, usług i surowców, * jakie są zadania niezależnych banków centralnych oraz optymalne rozwiązania w zakresie kursów walutowych, * jak powstają kryzysy, jaki mają przebieg i skutki. Poszczególne zagadnienia są bogato ilustrowane przykładami oraz danymi statystycznymi. Publikacja może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki dc nauczania przedmiotów związanych z gospodarką i ekonomią międzynarodową na kierunkach studiów: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, a także na wielu specjalnościach o profilu międzynarodowym, finansowym i europejskim. Jest także cenną propozycją dla przedstawicieli praktyki gospodarczej zajmujących się problematyką międzynarodową. "Za niezwykle szczęśliwą okoliczność należy uznać fakt, że książkę na ten temat przygotowała prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka. Jej droga życiowa, dorobek naukowy oraz osobowość wskazują bowiem, że na rynek trafi dzieło w pełni spełniające oczekiwania czytelników. Dobrze, że ta książka powstała, dobrze, że powstała właśnie w tej chwili, i dobrze, że wychodzi właśnie spod tego pióra". Prof. dr hab. Adam Budnikowski Szkota Główna Handlowa w Warszawie

Spis treści ebooka Współczesna gospodarka światowa

O autorce 9
Wstęp 11
Część I. Realna sfera gospodarki światowej 13
1. Struktura współczesnej gospodarki światowej 15 Współczesna gospodarka światowa - charakterystyka 15
Podstawowe przyczyny przemian w gospodarce światowej 16
Skutki przesunięć między regionami świata dla struktury gospodarki światowej 21
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 39
2. Nowe źródła wzrostu gospodarczego 40
Wzrost długookresowy we współczesnej gospodarce światowej - wprowadzenie 40
Procesy wzrostu gospodarczego w tradycyjnych modelach typu Solowa-Swana 41
Nowa teoria wzrostu endogenicznego 45
Hipoteza konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego 50
Pozamodelowe źródła rozwoju gospodarczego 54
Dylematy zrównoważonego rozwoju 57
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 61
3. Zmiany strukturalne w światowej produkcji i handlu dobrami 62
Definicje struktury gospodarczej i zmian strukturalnych 62
Determinanty międzynarodowej specjalizacji produkcji i wymiany 63
Miary struktury gospodarczej i specjalizacji międzynarodowej 73
Klasyfikacje sektorów i produktów 76
Handel światowy według intensywności technologicznej oraz etapów przetwórstwa produkcyjnego 84
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 90
4. Rozwój rynków usługowych i surowcowych 91
Definicja świadczenia usług w skali międzynarodowej 91
Determinanty rozwoju światowych rynków usługowych 92
Handel usługami na świecie 101
Międzynarodowe rynki surowcowe - determinanty i rozwój handlu 105
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 110
Część II. Globalna sfera finansowa 111
5. Globalne rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe 113
Globalizacja rynków finansowych - definicje 113
Funkcjonowanie rynku pieniężnego w warunkach globalizacji 115
Rola banków centralnych i polityki pieniężnej 121
Funkcjonowanie międzynarodowych rynków kapitałowych 132
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 147
6. Systemy kursowe i rynki walutowe 148
Definicje i cechy systemów kursu walutowego 148
System kursów sztywnych i płynnych 149
Pośrednie rozwiązania systemów kursowych 152
Optymalne obszary walutowe 156
Kursy i rynki walutowe 162
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 169
7. Kryzysy finansowe i globalne nierównowagi na świecie 170
Definicje kryzysów finansowych 170
Kryzysy walutowe 171
Kryzysy bankowe i zadłużeniowe 177
Globalne nierównowagi na świecie 188
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 192
Część III. Instytucje wobec globalizacji 195
8. Nowe zadania instytucji w warunkach globalizacji 197
Definicje instytucji formalnych i nieformalnych 197
Rola instytucji w rozwoju krajów transformacji 199
Nowe zadania organizacji międzynarodowych 203
Nowe spojrzenie na globalną konkurencyjność 218
Społeczna odpowiedzialność biznesu 225
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 230
9. Unia Europejska w gospodarce światowej 231
Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej 231
Pozycja Unii w gospodarce światowej 234
Działania zewnętrzne Unii 238
Pytania kontrolne i problemy do dyskusji 247 Bibliografia 249
Indeks 255

Szczegóły ebooka Współczesna gospodarka światowa

Wydawca:
Wolters Kluwer
Rok wydania:
2012
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-264-4684-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-264-1696-5
Autorzy:
Anna Zielińska-Głębocka
EAN:
9788326446849
Liczba Stron:
264
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub