Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji

Ebook Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji

Izabela Warwas, Anna Rogozińska-Pawełczyk
19,95 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Zmienność otoczenia, wysoka konkurencyjność, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja i rosnąca różnorodność kulturowa sprawiają, że zarządzanie zasobami ludzkimi stanowi wielkie wyzwanie dla współczesnych organizacji. W odpowiedzi na nie powstała publikacja składająca się z dwóch integralnych części. W części dotyczącej organizacyjnych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi unikatowym tematem jest zarządzanie różnymi generacjami na rynku pracy, natomiast w części odnoszącej się do zagadnień psychologicznych – istotną rolę odgrywają dynamicznie zmieniające się relacje w miejscu pracy, co wiąże się z nawiązywaniem i spełnianiem reguł kontraktu psychologicznego. Uzupełnieniem treści są dwa aneksy z praktycznymi ćwiczeniami i testami.
Książka jest adresowana głównie do liderów zespołów, menedżerów, osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami personalnymi, do studentów kierunków ekonomicznych, psychologicznych i społecznych oraz wszystkich, którzy chcieliby efektywniej pracować i podejmować świadome decyzje we własnym życiu zawodowym.

Spis treści ebooka Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji

Wprowadzenie 9

Część I (Izabela Warwas). Organizacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi 13
Rozdział I. Proces zarządzania zasobami ludzkimi. Interesariusze oraz wyzwania 15
Wstęp 15
Zarządzanie i zarządzanie zasobami ludzkimi 15
Globalizacja 19
Gospodarka napędzana wiedzą i informatyzacja 22
Starzenie się społeczeństwa 23
Wyzwania dla nowej gospodarki, nowej organizacji i zatrudnionych w niej pracowników 24
Interesariusze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 28
Bibliografia 32

Rozdział II. Motywowanie pracowników 35
Wstęp 35
Motywacja i motywowanie 35
Podejścia do motywowania 36
Proces motywacyjny 38
Koncepcje i teorie motywacji a instrumenty motywacyjne 48
Bibliografia 51

Rozdział III. Zaangażowanie i wynagradzanie pracowników 53
Wstęp 53
Istota i rodzaje zaangażowania 53
Motywowanie a zaangażowanie 57
Wynagradzanie pracowników 58
Formy wynagrodzeń 60
Kariera i zarządzanie talentami jako istotne obszary kreowania zaangażowania 63
Bibliografia 66

Rozdział IV. Proces szkoleń – metody i ewaluacja 67
Wstęp 67
Zarządzanie kompetencjami 67
Inwestycje w kapitał ludzki 69
Metody i techniki szkoleniowe 70
Efekty szkoleń 75
Bibliografia 76

Rozdział V. Zarządzanie generacjami na wewnętrznym rynku pracy 79
Wstęp 79
Charakterystyka poszczególnych generacji 79
Zarządzanie generacjami w miejscu pracy 82
ZZL a generacje rynku pracy 85
Jakie jest pokolenie C? 90
Bibliografia 92

Część II (Anna Rogozińska-Pawełczyk) Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi 93
Rozdział I. Umiejętność wywierania wpływu na ludzi – manipulacja czy kluczowa kompetencja współczesnego menedżera 95
Wstęp 95
Wywieranie wpływu czy manipulacja? 95
Wzajemność 97
Zaangażowanie i konsekwencja 100
Społeczny dowód słuszności 103
Autorytet 105
Niedostępność 107
Huśtawka emocjonalna 108
Lubienie 109
Bibliografia 111

Rozdział II. Dynamika relacji interpersonalnych w miejscu pracy – kontrakt psychologiczny 113
Wstęp 113
Wzajemna atrakcyjność 113
Kontrakt psychologiczny w organizacji – podstawowe pojęcia 119
Cechy charakterystyczne kontraktu psychologicznego 121
Typologia kontraktów psychologicznych 123
Kontrakt psychologiczny w relacjach międzyludzkich 125
Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy i możliwości ich realizacji 127
Bibliografia 130

Rozdział III. Zasady komunikacji w miejscu pracy 131
Wstęp 131
Istota procesu komunikacji 132
Rodzaje komunikacji 134
Bariery komunikacji w miejscu pracy 137
Skuteczne komunikowanie się w organizacji 142
Bibliografia 147

Rozdział IV. Negocjacje w biznesie 149
Wstęp 149
Czym są negocjacje? 149
Typy i style negocjowania 152
Etapy negocjacji 157
Taktyki i techniki negocjacyjne 163
Bibliografia 169

Rozdział V. Zarządzanie stresem, czyli jak budować wewnętrzną siłę? 171
Wstęp 171
Pojęcie stresu 171
Predykatory stresu 177
Stres w pracy 179
Techniki radzenia sobie ze stresem 182
Bibliografia 187

CZĘŚĆ III (Izabela Warwas) Organizacyjne wymiary zarządzania zasobami ludzkimi – rozwiązywanie problemów w praktyce 189

CZĘŚĆ IV (Anna Rogozińska-Pawełczyk) Psychologiczne wymiary zarządzania zasobami ludzkimi – rozwiązywanie problemów w praktyce 201

Zakończenie 229

Informacje o autorkach 231

Szczegóły ebooka Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2016
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-7969-940-7
ISBN wersji papierowej:
978-83-7969-281-1
Wydanie:
1
Autorzy:
Izabela Warwas,Anna Rogozińska-Pawełczyk
Liczba Stron:
232
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub