Controlling działań marketingowych

Ebook Controlling działań marketingowych Wojciech Grzegorczyk,

Wojciech Grzegorczyk
24,95 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Prawidłowo przygotowana i realizowana strategia marketingowa powinna zapewniać przedsiębiorstwu obronę przed konkurencją oraz mocną pozycję na rynku. Podczas i po zakończeniu jej wdrażania konieczne jest zebranie informacji o sytuacji rynkowej i podejmowanych działaniach z zakresu marketing mix w celu kontroli wykonania zamierzeń, porównania ich z założonymi wynikami czy sformułowania ewentualnych procedur naprawczych. Przedsiębiorstwo gromadzi więc informacje stanowiące podstawę do opracowania planu marketingowego, który następnie jest realizowany i poddawany ocenie z punktu widzenia zaprojektowanych inicjatyw. W literaturze fachowej właśnie tak rozumiany jest controlling marketingowy w ujęciu funkcjonalnym.
W publikacji przedstawiono podstawowe informacje na temat controllingu marketingowego – jego uwarunkowań, funkcji, barier stosowania, narzędzi i etapów, a także zaprezentowano niezbędne analizy controllingowe odnoszące się do działań marketingowych przedsiębiorstwa i jego zasobów. Na końcu zamieszczono trzy studia przypadków, które mogą zostać wykorzystane w pracy ze studentami kierunków ekonomicznych i zarządzania.

Spis treści ebooka Controlling działań marketingowych

Wstęp 7

Rozdział 1. Controlling – pojęcie i instrumenty 9
1.1. Kontrola działalności marketingowej – pojęcie, rodzaje i etapy 9
1.2. Pojęcie controllingu – jego funkcje i uwarunkowania 13
1.2.1. Uwarunkowania stosowania controllingu 16
1.2.2. Uwarunkowania zewnętrzne controllingu 19
1.3. Controlling marketingowy – istota, ograniczenia i etapy 21
1.4. System informacji marketingowej jako warunek stosowania controllingu marketingowego 25
1.5. Zakres przedmiotowy controllingu marketingowego 28
1.6. Audyt jako narzędzie controllingu 33
1.7. Audyt marketingowy – pojęcie, ewolucja i zakres przedmiotowy 35

Rozdział 2. Analizy controllingowe w marketingu 45
2.1. Analiza sytuacji rynkowej i popytu 45
2.2. Analiza nabywców 48
2.3. Analiza konkurencji 53
2.4. Analiza controllingowa personelu przedsiębiorstwa 56
2.5. Analiza controllingowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 59
2.6. Analiza controllingowa działań marketingowych 63
2.6.1. Analiza controllingowa polityki produktu i sprzedaży 65
2.6.2. Analiza controllingowa cen i polityki cenowej 77
2.6.3. Analiza controllingowa polityki dystrybucji 85
2.6.4. Analiza controllingowa polityki promocji 91
2.7. Analiza controllingowa efektywności działań marketingowych 93
2.8. Budżet działań marketingowych i jego procedury 98
2.9. Ustalanie nakładów na działania marketingowe 102
2.10. Prognozowanie sprzedaży jako czynnik budżetu działań marketingowych 106
2.11. E-controlling marketingowy i stosowane wskaźniki 113

Podsumowanie 117
Załącznik. Studia przypadków 119
Bibliografia 127
Spis rysunków 131
Spis tabel 133

Szczegóły ebooka Controlling działań marketingowych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2023
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8331-230-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-8331-229-3
Wydanie:
1
Autorzy:
Wojciech Grzegorczyk
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
134
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub