Intensywna terapia kardiologiczna

Ebook Intensywna terapia kardiologiczna Robert Kowalik, Anna Fojt, Krzysztof Ozierański, Renata Główczyńska

Robert Kowalik, Anna Fojt, Krzysztof Ozierański, Renata Główczyńska
149,57 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Książka Intensywna terapia kardiologiczna to nowoczesne kompendium, w którym lekarze znajdą między innymi praktyczną wiedzę na temat metod wentylacji mechanicznej, technik wykonywania podstawowych zabiegów ratujących życie, leczenia za pomocą hipotermii terapeutycznej czy wreszcie problemy etyczne związane z leczeniem pacjentów terminalnych. Publikacja z pewnością będzie służyła pomocą w podejmowaniu decyzji diagnostycznych i terapeutycznych lekarzom dyżurującym na oddziałach intensywnej terapii kardiologicznej. Pomocna będzie również wszystkim, którzy z racji pełnionych dyżurów w oddziałach kardiologicznych, jak i internistycznych napotykają często na swojej drodze problemy wymagające podejmowania szybkich, skutecznych decyzji. To publikacja, która z pewnością, na stałe zagości w kieszeniach fartuchów dyżurujących lekarzy i stanie się przewodnikiem po meandrach intensywnej kardiologii.

Spis treści ebooka Intensywna terapia kardiologiczna

CZĘŚĆ PRZEDKLINICZNA. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1
1. Koronawirusy człowieka i ich miejsce w medycynie Anna Golke, Tomasz Dzieciątkowski Anna Golke, Tomasz Dzieciątkowski 3
1.1. Koronawirus 1 ciężkiego zespołu oddechowego (severe acute respiratory syndrome coronavirus 1, SARS-CoV-1) 5
1.2. Koronawirus zespołu oddechowego Bliskiego Wschodu (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus, MERS-CoV) 6
1.3. Koronawirus 2 ciężkiego zespołu oddechowego (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, SARS-CoV-2) i choroba COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) 7
2. Koronawirus SARS-CoV-2 – jego budowa i warianty Tomasz Dzieciątkowski, Anna Golke 9
3. Epidemiologia COVID-19 Tomasz Dzieciątkowski, Anna Golke 15
4. Przegląd hipotez tłumaczążnice zapadalności i śmiertelności w COVID-19 między poszczególnymi krajami Krzysztof J. Filipiak, Tomasz Dzieciątkowski 21
5. Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2 37
5.1. Diagnostyka molekularna i serologiczna zakażeń SARS-CoV-2 Tomasz Dzieciątkowski 37
5.2. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń SARS-CoV-2 Aleksandra Gąsecka, Krzysztof J. Filipiak 52
5.3. Badania obrazowe w diagnostyce COVID-19 Jerzy Walecki, Katarzyna Życińska, Waldemar Wierzba, Mariusz Furmanek 57
6. Farmakoterapia zakażeń SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 Krzysztof J. Filipiak 75
6.1. Ogólne uwagi dotyczące farmakoterapii 75
6.2. Zmienność zaleceń terapeutycznych oraz aktualne poglądy na leczenie zakażeń SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 78
6.3. Leki aktualnie stosowane w zakażeniach SARS-CoV-2 81
6.4. Przegląd leków postulowanych do stosowania oraz stosowanych eksperymentalnie w zakażeniach wirusem SARS-CoV-2 i w chorobie COVID-19 88
CZĘŚĆ KLINICZNA. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE 125
7. Zakażenia SARS-CoV-2 w przewlekłych chorobach płuc Piotr Kuna, Adam Jerzy Białas 127
7.1. Wprowadzenie 127
7.2. Astma 131
7.3. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) 143
7.4. Choroby śąższowe płuc 145
7.5. Niewydolność oddechowa i ł ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) 149
7.6. Procedury generujące aerozol w praktyce pulmonologicznej 150
8. Schorzenia kardiologiczne a COVID-19 155
8.1. Odrębności leczenia w kardiologii ambulatoryjnej Agnieszka Kapłon-Cieślicka 155
8.2. Odrębności leczenia w kardiologii inwazyjnej Miłosz Jaguszewski 166
8.3. Odrębności leczenia w elektrokardiologii Marek Kiliszek 172
8.4. Kardiologia sportowa i wysiłek fizyczny a COVID-19 Marek Postuła, Łukasz Małek 176
9. Schorzenia naczyniowe a COVID-19 185
9.1. Nadciśnienie tętnicze w czasach pandemii COVID-19 Dorota Dworakowska, Krzysztof Narkiewicz 185
9.2. Choroby żylne – od endothelitis do powikłań zakrzepowo-zatorowych v 196
10. COVID-19 wśpacjentów z cukrzycą i otyłością Anna Jeznach-Steinhagen, Iwona Boniecka 205
10.1. Zakażenia wśpacjentów z cukrzycą i otyłością 205
10.2. Zakażenia wśpacjentów z otyłością 212
11. Zakażenia SARS-CoV-2 wśpacjentów z przewlekłą chorobą nerek Magdalena Kucharczyk, Jolanta Małyszko 221
11.1. Epidemiologia i przebieg kliniczny 222
11.2. Ostra niewydolność nerek (acute kidney injury, AKI) u pacjentów z COVID-19 222
11.3. Postępowanie z pacjentem z AKI wymagającym leczenia nerkozastępczego 224
11.4. Postępowanie z pacjentem z AKI niewymagającym leczenia nerkozastępczego 225
11.5. COVID a przewlekła choroba nerek 225
11.6. Pacjenci dializowani 226
12. COVID-19 u pacjentów onkologicznych i transplantacyjnych 231
12.1. COVID-19 u pacjentów onkologicznych Małgorzata Osmola 231
12.2. Zakażenia SARS-CoV-2 w hematologii i transplantologii Agnieszka Tomaszewska 240
13. COVID-19 a gastroenterologia i hepatologia Michał Łodyga, Grażyna Rydzewska 251
13.1. Patomechanizm objawów gastroenterologicznych w COVID-19 253
13.2. Leczenie objawów gastroenterologicznych 255
13.3. Powikłania gastroenterologiczne 255
13.4. Nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) 256
13.5. Przewlekłe choroby wątroby 258
13.6. Endoskopia 258
14. COVID-19 a ginekologia i położnictwo, potencjalny wpływ na płodność Piotr Węgrzyn, Michał Chojnacki 263
15. COVID-19 a choroby reumatyczne Katarzyna Życińska, Marek Brzosko 273
15.1. Edukacja pacjenta, profilaktyka infekcji 275
16. COVID-19 a otolaryngologia Piotr H. Skarżyński, Magda Żelazowska-Sobczyk 285
16.1. Wprowadzenie 285
16.2. Zabiegi otolaryngologiczne 286
16.3. Diagnostyka przedoperacyjna w kierunku COVID-19 i środki ochrony indywidualnej 290
16.4. COVID-19 a niektóre leki w otolaryngologii 292
16.5. Higiena górnych dróg oddechowych 293
16.6. Utrata węchu i smaku jako jeden z objawów COVID-19 293
16.7. Dobór aparatów słuchowych 294
16.8. Rozwiązania telemedyczne 294
17. COVID-19 a okulistyka Jacek P. Szaflik, Janusz Skrzypecki, Joanna Przybek-Skrzypecka 297
17.1. Wprowadzenie 297
17.2. Perspektywa okulistyki: środki ochrony osobistej oraz organizacja pracy w czasie pandemii COVID-19 298
17.3. Objawy okulistyczne COVID-19 299
17.4. Leczenie COVID-19 a narząd wzroku 300
17.5. Pandemia COVID-19 a soczewki kontaktowe 301
17.6. Pandemia COVID-19 a obustronne operacje zaćmy 302
17.7. COVID-19 a teleokulistyka 303
18. COVID-19 a dermatologia Marta Kurzeja, Małgorzata Olszewska, Lidia Rudnicka 305
18.1. Objawy dermatologiczne COVID-19 u dorosłych 305
18.2. Zmiany dermatologiczne w przebiegu COVID-19 u dzieci 307
18.3. Zmiany skórne związane ze stosowaniem śochrony indywidualnej i dezynfekcją 308
18.4. Leczenie chorób dermatologicznych w czasie pandemii COVID-19 309
19. COVID-19 u dzieci Jan Łukasik, Andrea Horvath 313
19.1. Wieloukłł zapalny u dzieci 316
20. Objawy ze strony układu nerwowego w przebiegu COVID-19 i zakażenia SARS-CoV-2 Stanisław Słyk, Izabela Domitrz 321
20.1. Wprowadzenie 321
20.2. Mechanizmy neuroinfekcji 322
20.3. Objawy i powikłania neurologiczne neuroinfekcji SARS-CoV-2 323
20.4. SARS-CoV-2 a ł Guillaina-Barrégo 325
20.5. COVID-19 i niewydolność oddechowa 326
20.6. Powikłania neurologiczne COVID-19 – wnioski 327
20.7. Neurologia w czasach pandemii COVID-19 327
21. SARS-CoV-2 a postępowanie w leczeniu pacjentów stomatologicznych Maciej R. Czerniuk, Jacek Nowak, Andrzej Wojtowicz 331
22. Choroby tarczycy w czasach pandemii COVID-19 Dorota Dworakowska, Marek Bolanowski, Marek Ruchała 337
23. Wpływ pandemii COVID-19 na postępowanie w endokrynologii Beata Rak, Urszula Ambroziak 341
23.1. Wprowadzenie 341
23.2. Niedoczynność kory nadnerczy 342
23.3. Guzy przysadki 344
23.4. Hiponatremia i moczówka prosta 346
24. Telemedycyna w czasach COVID-19 – niespodziewany zwycięzca Łukasz Kołtowski, Bartosz Krzowski, Jan Pachocki 349
24.1. Zdalne monitorowanie pacjenta z chorobami przewlekłymi 350
24.2. W jakim zakresie prawo pozwala na stosowanie telemedycyny? 352
24.3. Udzielanie świadczeń telemedycznych – zalecenia dla lekarza i pacjenta 353
25. COVID-19 a medycyna ratunkowa Łukasz Szarpak 355
25.1. Kompresja klatki piersiowej 356
25.2. Zabezpieczenie dróg oddechowych i wentylacja 359
25.3. Dostęp donaczyniowy 361
25.4. Sposoby podaży leków 363
26. Metody profilaktyki COVID-19 365
26.1. Maseczki i ich zastosowanie w profilaktyce COVID-19 Łukasz Szarpak 365
26.2. Obecnie stosowane szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 i ich dalsze perspektywy Tomasz Dzieciątkowski 372
27. Statystyki pandemii COVID-19 dostępne w trakcie opracowywania monografii Carlo Bieńkowski, Tomasz Dzieciątkowski, Krzysztof J. Filipiak 395
Skorowidz 407

Szczegóły ebooka Intensywna terapia kardiologiczna

Wydawca:
PZWL
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
mobi,epub
ISBN:
978-83-200-6420-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-200-6399-8
Wydanie:
1
Autorzy:
Robert Kowalik,Anna Fojt,Krzysztof Ozierański,Renata Główczyńska
Liczba Stron:
400
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub