Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej

Ebook Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej Natasza Duraj

Natasza Duraj
1,99 zł
Produkt niedostępny
Sprawdź inne produkty

Opis treści

Publikacja dotyczy relacji krymsko-rosyjskich oraz rozwoju gospodarczego i społecznego Półwyspu Krymskiego. Zawiera kompleksową charakterystykę Krymu - wyjątkowej krainy geograficznej stanowiącej człon południowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej. Znajduje się w niej opis znalezisk archeologicznych na Półwyspie Krymskim z okresu mustierskiego, odzwierciedlających najstarsze ślady bytowania człowieka na tym obszarze oraz charakterystyka dziejów ludów na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Szczególna uwaga poświęcona została Neapolowi Scytyjskiemu, stanowiącemu ośrodek administracyjny państwa scytyjskiego. Monografia zawiera także opis wydarzeń, jakie rozegrały się od XII wieku do czasów współczesnych i wpłynęły na relacje krymsko-rosyjskie oraz kształtowanie się gospodarki i społeczeństwa Półwyspu Krymskiego.

Spis treści ebooka Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej

Wstęp 7
Rozdział 1
Krym – warunki naturalne 11
1. Charakterystyka ogólna 11
2. Regiony naturalne 17
3. Klimat 25
4. Gleby, flora i fauna 26
Rozdział 2
Krym – dzieje najstarsze 31
1. Człowiek mustierski na Krymie i prace archeologiczne 31
2. Dzieje ludów na północnym wybrzeżu Morza Czarnego 37
2.1. Królestwo bosporańskie 37
2.2. Kolonizacja grecka i miasta północnego wybrzeża Morza Czarnego 46
2.3. Północne wybrzeże Morza Czarnego w I–III w. n.e. 51
Rozdział 3
Scytowie na obszarach nad Morzem Czarnym 55
1. Scytowie i plemiona koczownicze im pokrewne 55
2. Scytowie a kształtowanie się społeczeństwa Europy i Azji Środkowej 59
3. Prace wykopaliskowe i badania nad zwyczajami Scytów, Sauromatów i Sarmatów 65
4. Neapol Scytyjski 69
5. Kultura scytyjska i scytyjski styl zwierzęcy 74
Rozdział 4
Rosja a Krym w XIII–XIX w. 79
1. Chanat krymski na tle wydarzeń w Rosji i Europie w XIII–XVI w. 79
2. Rosja i jej stosunki z Turcją i Krymem w XVII w. 83
3. Wojna rosyjsko-turecka 1768–1774 87
4. Zagospodarowywanie obszarów nadczarnomorskich i przyłączenie Krymu do Rosji 90
5. Wojna z Turcją 1787–1792 na tle wydarzeń w Rosji i Europie 92
6. Wojna krymska 1853–1856 94
6 Spis treści
Rozdział 5
Historia Rosji w XX w. a kwestie Krymu 99
1. Rewolucja 1905 r. i rola pancernika „Potiomkina” 99
2. Wojna domowa. Rozgromienie wojsk Denikina i Wrangla 102
3. Wielka Wojna Ojczyźniana i wydarzenia na Krymie 109
3.1. Początek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 109
3.2. Ogólne natarcie Armii Czerwonej w zimie 1942 r. 111
3.3. Wyzwolenie Krymu 113
Rozdział 6
Stosunki Rosji z Krymem w latach 1945–2014 117
1. Proces odbudowy radzieckiej gospodarki po zakończeniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 117
2. Współzależność kompetencji ZSRR i republik związkowych 121
3. Krym w okresie radzieckim 126
4. Krym po upadku ZSRR i ponowne włączenie go do Rosji 131
Rozdział 7
Kształtowanie się gospodarki Krymu i jego społeczeństwa
w XIX–XXI w. 133
1. Gospodarka i społeczeństwo Krymu w XIX w. 133
2. Krym w XX w. jako część państwa radzieckiego 137
3. Gospodarka i społeczeństwo Krymu w XXI w. 142
3.1. Utworzenie Krymskiego Okręgu Federalnego w 2014 r. 142
3.2. Krym, jego ludność i gospodarka według ostatnich opublikowanych danych 145

Zakończenie 153
Bibliografia 157
Spis tabel 181
Spis ilustracji 183
Aneks

Szczegóły ebooka Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2024
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8331-383-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Natasza Duraj
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
188
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub