Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych

Ebook Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych Jakub Niedbalski

Jakub Niedbalski
19,95 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

W monografii omówiono programy CAQDA, wspomagające analizę danych jakościowych. Są to narzędzia bezpłatne, powszechnie dostępne, oferujące dość bogate rozwiązania, a niewymagające specjalnych zasobów sprzętowych ani wiedzy z zakresu obsługi standardowych programów komputerowych. Ułatwiają one zarówno pracę z tekstem, jak i analizę materiałów audiowizualnych. Publikacja zawiera też praktyczne wskazówki dotyczące wyboru oprogramowania do realizacji projektów badawczych.
Adresatami książki są nie tylko studenci, doktoranci i badacze zainteresowani analizą danych jakościowych wspartą specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym, lecz także wszyscy, którzy w swojej pracy poszukują tego rodzaju narzędzi.

Spis treści ebooka Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych

Wprowadzenie 9

1. OPENCODE 4 – oprogramowanie wspomagające proces przeszukiwania i kodowania danych tekstowych 15
1.1. Wygląd okna programu 15
1.2. Tworzenie projektu 17
1.3. Importowanie danych 18
1.4. Analiza zaimportowanych materiałów tekstowych 19
1.4.1. Tworzenie opisów w ramach funkcji Text 2 19
1.4.2. Kodowanie danych 23
1.4.3. Przeglądanie listy kodów 28
1.4.4. Przeszukiwanie kodów 29
1.4.5. Proces kategoryzowania – tworzenie i zarządzanie syntezami pierwszego stopnia 31
1.4.6. Przeszukiwanie syntez pod względem przypisanych im kodów 33
1.4.7. Tworzenie i zarządzanie syntezą drugiego stopnia 34
1.4.8. Tworzenie memo 38
1.5. Wyszukiwanie danych w tekście 40
1.6. Funkcje przeglądania, eksportowania i drukowania danych 40
1.7. Uwagi końcowe 45

2. CATMA – profesjonalne narzędzie do analizy tekstu 49
2.1. Rozpoczynanie pracy w środowisku programu CATMA 49
2.1.1. Dodawanie tekstów 50
2.1.2. Eksportowanie tekstów 54
2.2. Tworzenie adnotacji 54
2.2.1. Dzielenie się adnotacjami 55
2.2.2. Eksportowanie i importowanie kolekcji adnotacji 55
2.3. Tworzenie korpusu dokumentów 56
2.4. Znaczniki (tagi) 57
2.4.1. Tworzenie Biblioteki znaczników 57
2.4.2. Tworzenie znaczników 58
2.4.3. Oznaczanie tekstu tagami (tagowanie) 60
2.4.4. Edycja i usuwanie znaczników 63
2.5. Właściwości 65
2.5.1. Tworzenie właściwości 65
2.5.2. Praca z właściwościami 66
2.6. Wznawianie pracy nad tekstem 66
2.7. Analiza tekstu 68
2.7.1. Tworzenie list słownictwa 70
2.7.2. Bieżące zapytania 71
2.7.3. Narzędzie przeprowadzania kwerend 71
2.7.4. Zapytania złożone z zastosowaniem kreatora kwerend 83
2.7.5. Kwerenda wykonywana za pomocą bezpośrednich zapytań 89
2.8. Słowa kluczowe w kontekście 98
2.9. Analiza Korpusu 101
2.10. Wizualizacja danych 101
2.10.1. Wizualizacja za pomocą prostego wykresu 101
2.10.2. Łączenie wyników w jeden wykres 103
2.10.3. Wizualizacja za pomocą wielu wykresów 103
2.11. Uwagi końcowe 103

3. CAT – internetowy zestaw narzędzi do analizy danych jakościowych 105
3.1. Pierwsze kroki – rejestracja użytkownika i system logowania 105
3.2. Czynności poprzedzające prace w programie – przygotowanie danych 108
3.3. Zarządzanie uprawnieniami do zarządzania i edytowania zbiorem danych 114
3.4. Walidacja zakodowanych danych 117
3.5. Raporty i notatki 119
3.6. Zarządzanie informacjami o koncie 120
3.7. Uwagi końcowe 120

4. RQDA – narzędzie wspomagające proces analizy danych tekstowych 123
4.1. Rozpoczynanie pracy w programie RQDA 123
4.2. Działania wykonywane na plikach (dokumentach) 125
4.3. Tworzenie listy kodów i kodowanie danych 129
4.4. Pisanie not i sporządzanie notatek w programie RQDA 134
4.5. Systematyzacja i zarządzanie plikami 134
4.6. Porządkowanie i zarządzanie kodami 137
4.7. Przypadki 139
4.8. Atrybuty 140
4.9. Wykonywanie zapytań przy użyciu SQL 143
4.10. Ustawienia i praktyczne porady 144
4.11. Uwagi końcowe 145

5. STORIES MATTER – program do porządkowania i archiwizowania materiałów audio-wizualnych 147
5.1. Wygląd okna programu 147
5.2. Rozpoczynanie pracy w programie Stories Matter 149
5.3. Tworzenie i edytowanie informacji o rozmówcach 153
5.3.1. Podstawowe czynności związane z dodawaniem, edytowaniem i usuwaniem rozmówców 153
5.3.2. Wprowadzanie dodatkowych informacji o rozmówcach 156
5.3.3. Funkcja powielania i przenoszenia wywiadów w bazie danych 159
5.4. Tworzenie i edycja sesji 161
5.4.1. Podstawowe czynności związane z dodawaniem, edytowaniem i usuwaniem sesji 161
5.4.2. Przeglądanie i wprowadzanie dodatkowych informacji o sesjach 162
5.4.3. Funkcja powielania i przenoszenia wywiadów w bazie danych 166
5.5. Tworzenie, edycja i eksportowanie klipów 168
5.5.1. Podstawowe czynności związane z tworzeniem, edytowaniem i eksportowaniem klipów 168
5.6. Funkcje on-line dostępne w programie Stories Matter 170
5.6.1. Uzyskiwanie dostępu on-line 171
5.6.2. Narzędzie scalania bazy danych 171
5.7. Dodatkowe funkcje programu Stories Matter 173
5.7.1. Listy odtwarzania 173
5.7.2. Chmura Tagów 175
5.7.3. Dodatkowe narzędzia bazy danych 176
5.7.4. Opcje przeszukiwania 176
5.8. Uwagi końcowe 179

6. ELAN – oprogramowanie do analizy jakościowej materiałów audiowizualnych 181
6.1. Kluczowe elementy projektu i ich definicje 181
6.1.1. Adnotacje 181
6.1.2. Poziomy 181
6.1.3. Rodzaje (typy) poziomów 182
6.1.4. Szablony 182
6.1.5. Plik adnotacji (* .eaf) 182
6.1.6. Plik multimedialny (* .mpg, * .wav, itd.) 182
6.2. Wewnętrzna organizacja plików w programie 182
6.3. Okno programu ELAN 183
6.4. Rozpoczynanie pracy w programie ELAN 185
6.5. Podstawowe funkcje programu 186
6.6. Funkcje zaawansowane 190
6.6.1. Funkcje wyświetlania warstw (poziomów) 192
6.6.2. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie warstw 193
6.6.3. Tworzenie, modyfikowanie i usuwanie typów warstw 195
6.6.4. Struktura hierarchiczna warstw 197
6.6.5. Tworzenie i modyfikowanie słowników 198
6.6.6. Tworzenie i edytowanie szablonów 200
6.6.7. Praca z adnotacjami. 202
6.7. Uwagi końcowe 206

Zakończenie 209
Bibliografia 211
Introduction to computer analysis of qualitative data. Examples of free CAQDA software. Summary 215

Szczegóły ebooka Wprowadzenie do komputerowej analizy danych jakościowych

Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania:
2018
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8142-041-9
ISBN wersji papierowej:
978-83-8142-040-2
Wydanie:
1
Autorzy:
Jakub Niedbalski
Miejsce wydania:
Łódź
Liczba Stron:
216
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub