• Promocja
BODŹCE MARKETINGOWE JAKO DETERMINANTY INTENCJI ZAKUPU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH OZNACZONYCH MARKAMI DETALISTÓW

Ebook BODŹCE MARKETINGOWE JAKO DETERMINANTY INTENCJI ZAKUPU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH OZNACZONYCH MARKAMI DETALISTÓW Anna Grudecka

Anna Grudecka
22,85 zł 26,60 zł
Najniższa cena z 30 dni: 22,85 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Niniejsza monografia składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Integralną częścią opracowania są załączniki. Pierwszy rozdział poświęcono omówieniu definicji, typologii i ewolucji marek detalistów. Przedstawiono w nim przegląd definicji marki detalisty i zaproponowano definicję tej kategorii marek przyjętą w pracy. Omówiono też rozwój marek detalistów na przestrzeni ostatnich dekad, z uwzględnieniem czynników determinujących ten rozwój oraz typologie marek detalistów według różnych autorów.

Ponadto zaproponowano typologię marek detalistów integrującą takie kryteria ich klasyfikacji, jak: pozycjonowanie cenowe, jakość produktów i koncepcję nadawania nazw marek. W ostatnim podrozdziale skoncentrowano się na funkcjach marek detalistów oraz korzyściach z ich stosowania z perspektywy detalistów i konsumentów.

(fragment Wstępu)

Spis treści ebooka BODŹCE MARKETINGOWE JAKO DETERMINANTY INTENCJI ZAKUPU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH OZNACZONYCH MARKAMI DETALISTÓW

WSTĘP
Rozdział 1

POJĘCIE, TYPOLOGIA I EWOLUCJA MAREK DETALISTÓW

1.1. Przegląd definicji marki detalisty

1.2. Rozwój marek detalistów

1.3. Typologia marek detalistów

1.4. Funkcje marek detalistów oraz korzyści z ich stosowania z perspektywy ich gestorów i konsumentówRozdział 2

ZACHOWANIA KONSUMENTÓW - ISTOTA I DETERMINANTY

2.1. Pojęcie i istota zachowań konsumentów

2.2. Wybrane modele zachowań konsumentów

2.3. Determinanty zachowań konsumentów

2.3.1. Klasyfikacje determinant zachowań konsumentów

2.3.2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumentów

2.3.3. Marka jako czynnik determinujący decyzje zakupowe konsumentówRozdział 3

DETERMINANTY INTENCJI ZAKUPU PRODUKTÓW OZNACZONYCH MARKAMI DETALISTÓWW ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU

3.1. Wewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumentów

3.1.1. Cechy demograficzne konsumentów

3.1.2. Dochody konsumentów

3.1.3. Cechy psychologiczne konsumentów

3.2. Zewnętrzne uwarunkowania zachowań konsumentów

3.2.1. Czynniki społeczno-kulturowe

3.2.2. Zewnętrzne czynniki ekonomiczne

3.2.3. Bodźce marketingowe

3.2.4. Trendy konsumenckie

3.3. Model czynników determinujących intencje zakupu marek detalistówRozdział 4

KONCEPCJA I METODA BADAWCZA

4.1. Przedmiot i cele badania empirycznego

4.2. Hipotezy główne i hipotezy pomocnicze

4.3. Metoda badawcza i dobór próby do badania

4.3.1. Procedura analizy conjoint wykorzystana w badaniu empirycznymRozdział 5

WPŁYW BODŹCÓW MARKETINGOWYCH NA INTENCJE ZAKUPU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH OZNACZONYCH MARKAMI DETALISTÓW - WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH

5.1. Charakterystyka próby badawczej

5.2. Czynniki determinujące intencje zakupu jogurtów oznaczonych markami detalistów

5.2.1. Wyniki analizy danych przy wykorzystaniu procedury conjoint

5.2.2. Wyniki analizy danych przy wykorzystaniu modeli regresji wielopoziomowej

5.2.3. Wiek jako zmienna moderująca wpływ bodźców marketingowych na intencje zakupu jogurtów oznaczonych markami detalistów

5.3. Wyniki weryfikacji przyjętych hipotez na tle wcześniejszych badań empirycznychZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Spis tabel

Spis rysunków

Załączniki

Załącznik 1. Kwestionariusz ankiety

Załącznik 2. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona (r) dla ostatecznie wybranego planu eksperymentu

Załącznik 3. Model efektów głównych dla wszystkich analizowanych zmiennych opisujących bodźce marketingowe, z interakcjami pomiędzy marką a ceną, losowym wyrazem wolnym i losowymi współczynnikami regresji dla kolejno: wszystkich profili produktów, dla profili opisujących tylko marki detalistów i dla profili opisujących tylko marki producentów.

Szczegóły ebooka BODŹCE MARKETINGOWE JAKO DETERMINANTY INTENCJI ZAKUPU PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH OZNACZONYCH MARKAMI DETALISTÓW

Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8030-420-8
ISBN wersji papierowej:
978-83-8030-420-8
Autorzy:
Anna Grudecka
Liczba Stron:
202
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub