• Promocja
TECHNICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI CYFROWEJ

Ebook TECHNICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI CYFROWEJ

32,46 zł 37,80 zł
Najniższa cena z 30 dni: 32,46 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Informatyka gospodarcza jest to wyodrębniona z informatyki dziedzina badań naukowych, kształcenia akademickiego oraz praktyki gospodarczej, poświęcona metodyce oraz zastosowaniu w ekonomii środków i narzędzi techniki komputerowej. Zajmuje się wykorzystaniem technologii informacyjnych w organizacjach, w tym przede wszystkim budową i wdrażaniem systemów informatycznych oraz ich wpływem na funkcjonowanie organizacji.

W centrum zainteresowania są więc dwa przenikające się obszary: z jednej strony, sfera budowy (czyli opracowywania) nowych systemów informatycznych w organizacjach (zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w jednostkach administracji publicznej), obejmująca ich analizę, projektowanie, implementację, testowanie, wdrażanie i eksploatację, a z drugiej - sfera zarządzania, czyli ogół działań, które pozwalają organizacji na osiąganie swoich celów dzięki skutecznemu wykorzystaniu technologii informacyjnych.

Przekazywana w Państwa ręce monografia powstała dzięki synergii prac badaczy z: Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedry Zarządzania Międzynarodowego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego, Instytutu Matematyki i Informatyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie. Autorzy reprezentują różne specjalności związane z kwestiami technicznymi, organizacyjnymi, zarządczymi, prawnymi, socjologicznymi oraz etycznymi odnoszącymi się do nowych technologii, ich wykorzystywania i konsekwencji tego działania.

Książka składa się z 11 rozdziałów, z których 10 ujęto w 3 działach, odnoszących się do zagadnień analizowanych w ramach informatyki gospodarczej. W rozdziale 1, o charakterze w głównej mierze ekonomicznym, opisano gospodarkę cyfrową i nowe procesy ekonomiczno-społeczno-cywilizacyjne, które ona uruchamia.

W dziale pierwszym książki, zatytułowanym Budowa i modelowanie systemów informacyjnych, omówiono: kwestię jakości oprogramowania, zagadnienie modelowania procesów biznesowych, weryfikację własności systemu kryptowalutowego oraz nowoczesne architektury danych. W dziale drugim, zatytułowanym Rynki elektroniczne, przedstawiono: zmiany struktury rynku turystycznego w warunkach gospodarki cyfrowej, problem wykorzystania smartfonów i asystentów głosowych w marketingu bezpośrednim oraz analizę zjawiska wykorzystywania i wykrywania botów w komunikacji marketingowej na rynku hotelarskim. W dziale trzecim, zatytułowanym Sztuczna inteligencja, zaprezentowano: rozumienie sztucznej inteligencji i jej rozwój w świetle wytycznych strategii Unii Europejskiej, organizację prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie systemu wspomagającego diagnostykę przemysłową oraz inteligentne rozwiązania komunikacyjne w obszarze Industrial Internet of Things stosowane na potrzeby diagnostyki.

Celem autorów niniejszej monografii jest przygotowanie Czytelników na zmiany zachodzące w gospodarce cyfrowej i ich wpływ na rozwiązania techniczne szczególnie trudne do realizacji w tak dynamicznym środowisku przy niestabilnych i efemerycznych warunkach działania.

Andrzej Kobyliński

Piotr Filipkowski

Spis treści ebooka TECHNICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI CYFROWEJ

Wprowadzenie


Bohdan Jung

Wstęp do gospodarki cyfrowej w perspektywie nauk społecznych

1.1. Nowe „ekonomiki" gospodarki cyfrowej

1.2. Praca w gospodarce cyfrowej

1.3. Kwalifikacje i kompetencje w gospodarce cyfrowejBudowa i modelowanie systemów informacyjnych

Andrzej Kobyliński

Jakość oprogramowania - ujęcie normatywne

2.1. Modele jakości produktu programowego

2.2. Sposoby uzyskiwania jakości budowanego produktu programowego

2.2.1. Testowanie

2.2.2. Statyczne metody zapewniania jakościPrzemysław Polak

Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem procesów biznesowych

3.1. Identyfikacja procesu biznesowego

3.2. Czynności

3.3. Zdarzenia

3.4. Obiekty danychMichał Horodelski

Modelowanie i automatyczna weryfikacja własności

systemu kryptowalutowego

4.1. Łańcuch bloków i sieci Petriego

4.2. Mechanizm konsensusu i moduł rozgłoszeniowy

4.3. Modelowanie i weryfikacja własności mechanizmu konsensusuMariusz Rafało, Zbigniew Gontar

Nowoczesne architektury danych

5.1. Duże dane z perspektywy schematu piramidy zasobów informacyjnych

5.1.1. Dane

5.1.2. Informacja

5.1.3. Wiedza

5.1.4. Mądrość

5.2. Integracja danych

5.3. Architektura wsadowa (hurtownia danych)

5.3.1. Geneza i definicja

5.3.2. Ograniczenia

5.4. Big data i data lake

5.4.1. Definicja

5.4.2. Ograniczenia

5.5. Architektura Zeta

5.5.1. Geneza i definicja

5.5.2. Ograniczenia

5.6. Twierdzenie CAP

5.7. Architektura Lambda

5.7.1. Geneza i definicja

5.7.2. Ograniczenia

5.8. Architektura Kappa

5.8.1. Definicja

5.8.2. Ograniczenia

5.9. Architektura oparta na mikrousługach

5.9.1. Definicja

5.9.2. OgraniczeniaRynki elektroniczne

Magdalena Kachniewska

Zmiany struktury rynku turystycznego w warunkach gospodarki cyfrowej

6.1. Struktura rynku turystycznego jako pochodna struktury produktu turystycznego

6.2. Wpływ digitalizacji kanałów dystrybucji na usługi pośrednictwa turystycznego

6.3. Nowi gracze i nowe formy organizacji ruchu turystycznegoSylwia Sobolewska

Wykorzystanie smartfonów i asystentów głosowych w marketingu bezpośrednim

7.1. Nowe technologie w życiu współczesnego klienta

7.2. Aplikacje mobilne

7.3. Rozszerzona rzeczywistość

7.4. Chatboty i asystenci głosowi w procesie zakupuDagmara Plata-Alf

Fałszywi użytkownicy - analiza zjawiska wykorzystywania i wykrywania botów w komunikacji marketingowej na rynku hotelarskim

8.1. Media społecznościowe

8.2. Instagram

8.3. Boty internetowe

8.4. Wykorzystanie botów w komunikacji marketingowej w serwisie Instagram

8.5. Wykrywanie aktywności botów w komunikacji marketingowej na Instagramie na przykładzie rynku hotelarskiegoSztuczna inteligencja

Ryszard Szupiluk

Sztuczna inteligencja - jej rozumienie i rozwój w świetle strategii Unii Europejskiej

9.1. Sztuczna inteligencja - jak rozumieć to pojęcie?

9.2. Indukcyjne metody analizy i modelowania

9.2.1. Data mining

9.2.2. Machine learning

9.2.3. Big data

9.2.4. Trudność z klasyfikacją - problem praktyczny

9.2.5. Sztuczna inteligencja jako etykieta zbiorcza

9.3. Sztuczna inteligencja w raporcie UE

9.4. Sztuczna inteligencja jako kluczowy element rozwoju UE

9.5. Programy rozwoju sztucznej inteligencji

9.6. Granty przeznaczane na rozwój sztucznej inteligencji

9.7. Kształcenie w zakresie sztucznej inteligencji - przygotowanie społeczeństw UE do nowej eryAndrzej Kamiński

Systemy inteligentne w diagnostyce przemysłowej - wnioski z realizacji projektu badawczo-rozwojowego

10.1. Koncepcja projektu systemu informatycznego wspomagającego diagnostykę przemysłową

10.2. Metodyka zarządzania projektem

10.3. Organizacja prac badawczo-rozwojowych

10.3.1. Opracowanie metody komputerowego wspomagania procesów diagnostyki technicznej i ekonomicznej w przedsiębiorstwie przemysłowym

10.3.2. Badania przemysłowe związane z rozwojem technologii systemów sztucznej inteligencji

10.3.3. Badania przemysłowe związane z zastosowaniem technologii systemów eksperckich oraz rozwiązań klasy business intelligence na potrzeby diagnostyki przemysłowej

10.3.4. Badania przemysłowe związane z opracowaniem architektury technicznej systemu

10.3.5. Implementacja prototypu oraz przeprowadzenie testów wybranych komponentów oprogramowania aplikacyjnego
Piotr Filipkowski, Edward Rokicki

Inteligentne rozwiązania komunikacyjne w obszarze Industrial Internet of Things

11.1. Racjonalność obliczeniowa

11.2. Cechy systemów IIoT w obszarze monitorowania

11.3. Systemy wbudowane - architektura i organizacja systemu rozproszonego

11.4. Protokół komunikacyjny w procesie obliczeniowym

Szczegóły ebooka TECHNICZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI CYFROWEJ

Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8030-421-5
ISBN wersji papierowej:
978-83-8030-421-5
Redakcja:
Andrzej Kobyliński,Piotr Filipkowski
Liczba Stron:
236
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub