• Promocja
KONWENCJONALNA I NIEKONWENCJONALNA POLITYKA MONETARNA Ujemne stopy procentowe

Ebook KONWENCJONALNA I NIEKONWENCJONALNA POLITYKA MONETARNA Ujemne stopy procentowe Zenon Marciniak

Zenon Marciniak
39,68 zł 46,20 zł
Najniższa cena z 30 dni: 39,68 zł
Dodaj do ulubionych

Opis treści

Polityka monetarna to działania banku centralnego, który wpływa na stopy procentowe bądź kurs walutowy, w celu osiągnięcia zamierzonych celów ogólnogospodarczych takich jak wzrost produktu globalnego i zmniejszenie bezrobocia, ustabilizowanie inflacji na niskim poziomie oraz stabilizację kursu walutowego. Taka definicja jest odpowiednia dla działań większości banków centralnych krajów rozwiniętych po 1990 roku. Politykę monetarną prowadzoną przez większość centralnych krajów rozwiniętych po 1990 roku nazywam polityką konwencjonalną. Polityka ta polega na ustalaniu podstawowej stopy procentowej banku centralnego (np. 1-dniowej bądź siedmiodniowej) oraz prowadzeniu operacji otwartego rynku, tak by krótkoterminowe stopy depo na rynku międzybankowym, były zbliżone do stopy podstawowej.

Od 2008 roku kilka głównych banków centralnych zaczęło prowadzić niekonwencjonalną politykę monetarną. Niekonwencjonalna polityka monetarna polega na zakupie przez bank centralny papierów wartościowych emitowanych przez rząd, agencje rządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje finansowe. Papiery te mogą mieć różne i nawet długie terminy zapadalności. Bank centralny wpływa więc na całą strukturę terminową stóp procentowych dla papierów o zróżnicowanej zdolności kredytowej.Zenon Marciniak

Spis treści ebooka KONWENCJONALNA I NIEKONWENCJONALNA POLITYKA MONETARNA Ujemne stopy procentowe

WSTĘP

1 HISTORIA POLITYKI MONETARNEJ

1.1. Kurs walutowy

1.2. Agregat monetarny

1.3. Cel inflacyjny2 KONWENCJONALNA POLITYKA MONETARNA

2.1. Stany Zjednoczone - the FeD

2.2. Strefa euro - EBC

2.3. Banki centralne strefy euro

2.4. Wielka Brytania - BoA

2.5. Japonia - BoJ

2.6. Szwajcaria - SNB

2.7. Australia - RBA

2.8. Nowa Zelandia - RBNZ

2.9. Kanada - BoC

2.10. Korea - BoK

2.11. Szwecja - SB

2.12. Norwegia - NB

2.13. Dania - DN

2.14. Polska - NBP

2.15. Węgry - MNB

2.16. Czechy - CNB

2.17. Rumunia - NBR

2.18. Federacja Rosyjska - CBRF

2.19. Ukraina - NBU

2.20. Chiny - PBoC

2.21. Singapur - MAS

2.22. Indie - RBI

2.23. Aktualne stopy procentowe banków centralnych

2.24. Dynamika stóp podstawowych wybranych banków centralnych3 NIEKONWENCJONALNA POLITYKA MONETARNA

3.1. QE

3.2. Interwencje walutowe

3.3. Inne kanały oddziaływania niekonwencjonalnej polityki monetarnej na gospodarkę

3.4. Skala QE i interwencji walutowych realizowanych przez wybrane banki centralne

3.5. Korzyści niekonwencjonalnej polityki monetarnej

3.6. Zmniejszona skuteczność programu QE

3.7. Negatywne efekty QE4 BANKI CENTRALNE STOSUJĄCE QE

4.1. The FeD

4.2. Europejski Bank Centralny (EBC)

4.3. Bank Anglii (BoE)

4.4. Bank Japonii (BoJ)

4.5. Bank Szwecji (SB)

4.6. Bank Węgier (MNB)

4.7. Narodowy Bank Polski5 BANKI CENTRALNE STOSUJĄCE INTERWENCJE WALUTOWE

5.1. Bank Szwajcarii (SNB)

5.2. Bank Czech (CNB)

5.3. Japonia

5.4. Chiny6 PORÓWNANIE EFEKTÓW GOSPODARCZYCH KRAJÓW STOSUJĄCYCH I NIESTOSUJĄCYCH NIEKONWENCJONALNĄ POLITYKĘ MONETARNĄ

6.1. Inflacja

6.2. PKB

6.3. Stopy procentowe

6.4. Kurs walutowy

6.5. Indeksy giełdowe7 UJEMNE STOPY PROCENTOWE - NOWE ZJAWISKO W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

7.1. Skala występowania ujemnych stóp procentowych

7.2. Przyczyny występowania ujemnych stóp procentowych

7.3. Korzyści i zagrożenia związane z ujemnymi stopami procentowymi

7.4. Zasadnicze wnioski8 STRUKTURA TERMINOWA STÓP PROCENTOWYCH DLA PAPIERÓW RZĄDOWYCH ORAZ NA RYNKU MIĘDZYBANKOWYM

8.1. Papiery rządowe

8.2. Stopy rynku międzybankowego

8.3. Porównanie struktury terminowej stóp dla papierów rządowych oraz stóp z rynku międzybankowego9 POLITYKA MONETARNA NBP

9.1. Polityka konwencjonalna NBP

9.2. FX swap jako narzędzie polityki monetarnej NBP w łagodzeniu kryzysu10 RYZYKO KREDYTOWE POLSKI NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

10.1. Opis transakcji CDS

10.2. Globalny indeks CDS dla papierów rządowych

10.3. Wskaźnik relatywnego poziomu ryzyka

10.4. Kwotowania CDS a udział zadłużenia w relacji do PKB

10.5. Porównanie Polski z krajami Unii Europejskiej

10.6. Skutki niekonwencjonalnej polityki monetarnej stosowanej przez inne banki centralne dla gospodarki Polski

10.7. Czy NBP powinien stosować narzędzia niekonwencjonalnej polityki monetarnej?
11 EFEKTY GOSPODARCZE POLITYKI MONETARNEJ NBP, CNB I MNB

11.1. Stopy wzrostu PKB

11.2. Inflacja

11.3. Stopy bezrobocia

11.4. Dynamika kursów walutowych

11.5. CBS Basis

11.6. Stopy obligacji rządowych 10Y

11.7. CDS Spread

11.8. Indeksy giełdowe

11.9. Rezerwy walutowe
12 DŁUGOTERMINOWE STOPY PROCENTOWE W POLSCE I KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

12.1. Struktura terminowa stóp procentowych

12.2. Dynamika stóp procentowych

12.3. Spready kredytowe13 ZARZĄDZANIE REZERWAMI WALUTOWYMI I ZŁOTEM

13.1. Rezerwy walutowe banków centralnych

13.2. Aktualne problemy zarządzania rezerwami walutowymi i złotem

13.3. Zarządzanie rezerwami walutowymi przez NBP

Załącznik. Istota transakcji CBSSpis tabel

Spis rysunków

Bibliografia

Szczegóły ebooka KONWENCJONALNA I NIEKONWENCJONALNA POLITYKA MONETARNA Ujemne stopy procentowe

Wydawca:
Szkoła Główna Handlowa
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Format:
pdf
ISBN:
978-83-8030-390-4
ISBN wersji papierowej:
978-83-8030-390-4
Autorzy:
Zenon Marciniak
Liczba Stron:
295
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub