Obrót wierzytelnościami

Ebook Obrót wierzytelnościami Jan Mojak

Jan Mojak
110,00 zł
Produkt niedostępny
Sprawdź inne produkty

Opis treści

W publikacji zwięźle i w usystematyzowany sposób przedstawiono instytucje prawne obsługujące obrót wierzytelnościami.
Samo określenie „obrót wierzytelnościami” występuje w bardzo szerokim znaczeniu i obejmuje środki prawne powodujące: • umowne przejście wierzytelności na osobę trzecią (przeniesienie wierzytelności), • przejście wierzytelności na określoną osobę ipso iure albo na podstawie czynności prawnych innych niż umowy, • obciążenie wierzytelności.

Autor, uwzględniając wszystkie zmiany legislacyjne wprowadzone na przestrzeni lat 2014–2021, w tym zmiany prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, omawia: • pojęcia wierzytelności i roszczeń oraz ich zbywalności, • ograniczenia zbywalności wierzytelności, • instytucję prawną przelewu (cesji) wierzytelności, w tym szczególne rodzaje cesji występujące w polskim prawie cywilnym i handlowym (również umowy faktoringu i forfaitingu), • przenoszenie wierzytelności wynikających z papierów wartościowych (weksli, czeków, obligacji, listów zastawnych, bonów skarbowych), • obrót wierzytelnościami w związku z ustanowieniem na nich prawa zastawu, • skutki niewypłacalności dłużnika zbywanej wierzytelności.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również pracowników sektora bankowego i instytucji finansowych.

Szczegóły ebooka Obrót wierzytelnościami

Wydawca:
Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania:
2021
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub