Ochrona środowiska w praktyce gminy

Ebook Ochrona środowiska w praktyce gminy Bartosz Rakoczy

Bartosz Rakoczy
111,00 zł
Produkt niedostępny
Sprawdź inne produkty

Opis treści

Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska.
W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień:

prawo do korzystania ze środowiska oraz podmiot korzystający ze środowiska,
realizacja przez gminę poszczególnych zadań publicznych, których wykonanie powoduje konieczność lub możliwość oddziaływania na środowisko, w tym m.in.:

gospodarowanie wodami,
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
oczyszczanie ścieków komunalnych,
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
budowa dróg,

zakres i sposób wykonywania poszczególnych zadań publicznych przez gminę,
analiza pojęć „organ ochrony środowiska” oraz „instytucja ochrony środowiska”,
podział zadań między organy administracji państwowej i samorządowej,
kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do poszczególnych obszarów prawa ochrony środowiska.

Autor uwzględnił ponadto wzory decyzji i regulaminów, w tym:

decyzję w sprawie zezwolenia na wycięcie drzew,
decyzję o czasowym odebraniu psa,
uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Adresaci: Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, prokuratorów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla ekonomistów, księgowych i przedsiębiorców branży chemicznej. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa i administracji.

Szczegóły ebooka Ochrona środowiska w praktyce gminy

Wydawca:
Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania:
2020
Typ publikacji:
Ebook
Język:
polski
Czas realizacji zamówienia:
Do 10 min

Na jakich urządzeniach mogę czytać ebooki?

Ikona ebooka Na czytnikach Kindle, PocketBook, Kobo i innych
Ikona komutera Na komputerach stacjonarnych i laptopach
Ikona telefonu Na telefonach z systemem ANDROID lub iOS
Ikona urządzenia elektroniczne Na wszystkich urządzeniach obsługujących format plików PDF, Mobi, EPub